Het houden van elkaar omwille van Allah

De Profeet Moehammed (Arabisch: محمَّد),  moge Allah zijn rang en eer verhogen en zijn gemeenschap beschermen voor datgene waarvoor hij vreest, zei:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

قال الله تعالى:

"المتحابون بجلالي لهم منابرُ من نورٍ يوم القيامةِ".

Wat betekent: [Allah, de Verhevene (in status) zei: degenen die van elkaar houden omwille van Mij, zullen verlichtte zitplaatsen krijgen in het Hiernamaals].

Het is overgeleverd in een andere Profetische Overlevering (Arabisch: Hadieth حديث), wat betekent: [Allah zal zeven (7) soorten mensen beschermen tegen de zware hitte van de zon op de Dag des Oordeels, door hen te plaatsen in de schaduw onder de grote Troon (Arabisch: El-^Arsj العرش)].

Een van de zeven soorten is [twee (2) mensen die van elkaar houden omwille van Allah, om beloning van Allah te krijgen].

Houden van elkaar omwille van Allah is dat de Moslim de goedheid voor zijn Moslimbroeder wenst die hij ook voor zichzelf wenst. Dat wil zeggen dat de Moslims van elkaar houden om beloning van Allah te krijgen. En dat de Moslim de goede dingen die hij voor zichzelf wenst ook voor zijn Moslimbroeder wenst. Dit betekent dat hij hem niet bedriegt in woorden en daden. Als hij zijn Moslimbroeder in een goede staat ziet, dan is hij blij voor hem. Echter, als hij hem slechte dingen ziet doen, moedigt hij hem niet aan om er mee door te gaan en blijft niet stil maar probeert hem te adviseren. Hij adviseert hem om zich te verbeteren of te corrigeren. Bijvoorbeeld, als hij weet dat hij zijn Gebeden niet verricht, adviseert hij hem om ze te verrichten en herinnert hem aan de bestraffing als hij ze niet verricht.

Ook als hij ziet dat hij een slechte eigenschap heeft, adviseert hij hem en helpt hem om deze eigenschap te verlaten. Als hij ziet dat hij weinig kennis van de Islam heeft, verwijst hij hem naar iemand die hem de juiste Islamitische kennis leert.

Het is genoemd in een Hadieth van de Profeet Moehammed dat degenen die van elkaar houden om beloning van Allah te krijgen, geplaatst zullen worden op zitplaatsen in de schaduw van de grote Troon, ^Arsj, voordat ze het Paradijs ingaan.

De mensen zullen blij voor hen zijn en gunnen hen dat, zelfs de Profeten en martelaren. Ook al hebben de Profeten een hogere status dan alle anderen, als zij anderen zien met een lagere status in een goede staat, gunnen zij dit voor hen en zijn ze blij voor hen voor wat Allah hen heeft gegeven.

Aan de andere kant zullen de ongelovigen pijn hebben van de hitte van de zon.

Degenen die van elkaar houden om beloning te krijgen van Allah komen bij elkaar door vroom te zijn en gehoorzaam te zijn aan Allah en niet om zonden te begaan of het kwade te doen. Hun gehoorzaamheid aan Allah brengt hen samen. Ze houden van elkaar omwille van Allah en niet om alle andere wereldse zaken, zoals werk en andere persoonlijke behoeften of interesses.

Zij proberen elkaar niet te bedriegen en ze leren elkaar niet om slecht of onjuist tegen elkaar te zijn. In plaats daarvan houden ze van elkaar om beloning te krijgen van Allah, de Verhevene. Dus probeer altijd iemand te zijn als deze mensen die van elkaar houden om beloning te krijgen van Allah.

Deel deze pagina
GERELATEERDE ARTIKELEN